festteam
SOFIA SOLID се организира от Fest Team

с подкрепата на

с медийната подкрепа на
MetalHangar18.com